2017. július 19., szerda

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Ima Krsna Lótuszlábához - A Jaladuta hajó fedélzetén, 1965. szeptember 13.

Refrén:

e-puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tāi


Hangsúlyozottan mondom néktek, Ó testvérek, csak akkor nyeritek el jó szerencséteket a Legfelsőbb Úr Krsnától, amikor Srimati Radharani elégedett lesz veletek.1.
śrī-siddhānta saraswatī śacī-suta priya ati
kṛṣṇa-sebāya jāra tula nāi
sei se mohānta-guru jagater madhe uru
kṛṣṇa-bhakti dey ṭhāi ṭhāi

Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, aki nagyon kedves az Úr Gaurangának, Saci anya fiának, páratlan szolgálatot végez a Legfelsőbb Úr Sri Krsnának. Ő az a nagy szent lelki tanítómester, aki az Úr Krsnának végzett elmélyült odaadással áldja meg szerte az egész világ különböző helyeit.

2.
tāra icchā balavān pāścātyete ṭhān ṭhān

hoy jāte gaurāṅger nām

pṛthivīte nagarādi āsamudra nada nadī

sakalei loy kṛṣṇa nām


Az ő erős vágya miatt az Úr Gauranga szent neve fog terjedni a nyugati világ minden országában. Minden nagyvárosban, városban és faluban a Földön, az összes óceánon, tengeren, folyókon és folyamokon át , mindenki énekelni fogja Krsna szent nevét.


3.
tāhale ānanda hoy tabe hoy digvijay

caitanyer kṛpā atiśay


vaiṣṇaver icchā pūrṇa hoy
Miként Sri Caitanya Mahaprabhu kimeríthetetlen kegye minden irányt meghódít, a transzcendentális eksztázis árja beborítja az egész Földet. Amikor minden bűnös , nyomorúságos élőlény boldoggá válik, akkor a Vaisnava vágya teljesült.


4.
se kārja je koribāre ājñā jadi dilo more
jogya 
nahi an dīna hīna
tāi se tomāra kṛpā māgitechi anurūpā
āji numi sabār pravīṇa

Bár az én Guru Maharajám elrendelte számomra, hogy teljesítsem ezt a missziót, de én nem vagyok méltó és alkalmas erre. Nagyon elesett és jelentéktelen vagyok. Ezért , Ó, Uram, Hozzád könyörgöm most, a Te kegyedért, hogy méltó lehessek Hozzád, aki a legbölcsebb és legtapasztaltabb vagy mindenek közül.


5.
tomāra se śakti pele guru-sebāya bastu mile

jībana sārthak jadi hoy

sei se sevā pāile tāhale sukhī hale
taba saṅga bhāgyate miloy


     Ha megáldasz az Erőddel, a lelki tanítómester szolgálatával, az ember eléri az Abszolút Igazságot- és az ember élete sikeressé válik. Ha elnyerjük a szolgálatot, akkor az ember boldoggá válik, és megkaphatja a Veled való társulást a jó szerencsének köszönhetően.

6.
evaṁ janaṁ nipatitaṁ prabhavāhikūpe
kāmābhikāmam 
anu yaḥ prapatan prasaṅgāt
kṛtvātmasāt surarṣiṇā 
bhagavan gṛhītaḥ
so 'haṁ 
kathaṁ nu visṛje tava bhṛtya-sevām

Én drága Uram, Ó, Istenség Legfelsőbb Személyisége. Mivel egymás után kerültem kapcsolatba az anyagi vágyakkal , lassan egy kígyókkal teli kiszáradt kútba estem, ahogy az emberek többsége teszi. De szolgád, Narada Muni kegyesen elfogadott tanítványának, s megtanított arra, hogyan érhetem el a transzcendentális szintet. Legfőbb kötelességem tehát az, hogy szolgáljam őt. Hogyan hagyhatnám el az ő szolgálatát? ( SB 7.9.28.Prahlada Maharaja az Úr Nrsimhadévához)


7.
tumi mor cira sāthī bhuliyā māyār lāthi

khāiyāchi janma-janmāntare

āji punaḥ e sujoga jadi hoy jogāyoga


Ó, Úr Krsna, Te vagy az én örök társam. Elfelejtve Téged, elszenvedtem maya rúgásait, születésről születésre. Ha ma lehetőségem lesz rá, hogy ismét találkozzak Veled, biztosan képes leszek visszatérni Hozzád.


8.

gocārane ghuri din bhor

kata bane chuṭāchuṭi bane khāi luṭāpuṭi
sei din kabe habe mor
Ó, drága barátom, a Társaságodban újra megtapasztalom a nagyszerű örömöt. Kora reggel kószálni fogok a legelőkön és a mezőkön. Szökdelve és játszadozva Vraja sok erdejében a földön fogok hemperegni lelki eksztázisban. Ó mikor lesz már ez a nap az enyém?
9.
āji se subidhāne tomāra smaraṇa bhela
baro 
āśā ḍākilām tāi
āmi tomāra nitya-dāsa tāi kori eta āśa
tumi binā anya gati nāi


Ma a Rólad való emlékezés nagyon szépen jött el hozzám. Mert nagy vágyakozással hívtalak . Az örök szolgád vagyok, ezért vágyom a Társaságodra oly nagyon. Ó, Úr Krsna , nélküled a siker nem bír jelentéssel.


-------------------------------------
Az eredeti szöveg angolul:

Fordítás: Marici Das

Prayer unto the Lotus Feet of Krsna by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda on board the ship Jaladuta, September 13, 1965


(refrain)
kṛṣṇa taba puṇya habe bhāi
e-
puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tāi

I emphatically say to you, O brothers, you will obtain your good fortune from the Supreme Lord Kṛṣṇa only when Śrīmatī Rādhārāṇī becomes pleased with you.

śrī-siddhānta saraswatī śacī-suta priya ati
kṛṣṇa-sebāya jāra tula nāi
sei se mohānta-guru jagater madhe uru
kṛṣṇa-bhakti dey ṭhāi ṭhāi

Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, who is very dear to Lord Gaurāṅga, the son of mother Śacī, is unparalleled in his service to the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa. He is that great saintly spiritual master who bestows intense devotion to Kṛṣṇa at different places throughout the world.

tāra icchā balavān pāścātyete ṭhān ṭhān

hoy jāte gaurāṅger nām

pṛthivīte nagarādi āsamudra nada nadī

sakalei loy kṛṣṇa nām


By his strong desire, the holy name of Lord Gaurāṅga will spread throughout all the countries of the Western world. In all the cities, towns, and villages on the earth, from all the oceans, seas, rivers, and streams, everyone will chant the holy name of Kṛṣṇa.

tāhale ānanda hoy tabe hoy digvijay

caitanyer kṛpā atiśay


vaiṣṇaver icchā pūrṇa hoy


As the vast mercy of Śrī Caitanya Mahāprabhu conquers all directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all the sinful, miserable living entities become happy, the Vaiṣṇavas' desire is then fulfilled.

se kārja je koribāre ājñā jadi dilo more
jogya 
nahi an dīna hīna
tāi se tomāra kṛpā māgitechi anurūpā
āji numi sabār pravīṇa

Although my Guru Mahārāja ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for Your mercy so that I may become worthy, for You are the wisest and most experienced of all.

tomāra se śakti pele guru-sebāya bastu mile

jībana sārthak jadi hoy

sei se sevā pāile tāhale sukhī hale
taba saṅga bhāgyate miloy


If You bestow Your power, by serving the spiritual master one attains the Absolute Truth-one's life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes happy and gets Your association due to good fortune.

evaṁ janaṁ nipatitaṁ prabhavāhikūpe
kāmābhikāmam 
anu yaḥ prapatan prasaṅgāt
kṛtvātmasāt surarṣiṇā 
bhagavan gṛhītaḥ
so 'haṁ 
kathaṁ nu visṛje tava bhṛtya-sevām

My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But Your servant Nārada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? (Prahlāda Mahārāja to Lord Nṛsiṁhadeva, Bhāg. 7.9.28)

tumi mor cira sāthī bhuliyā māyār lāthi

khāiyāchi janma-janmāntare

āji punaḥ e sujoga jadi hoy jogāyoga


O Lord Kṛṣṇa, You are my eternal companion. Forgetting You, I have suffered the kicks of māyā birth after birth. If today the chance to meet You occurs again, then I will surely be able to rejoin You.


gocārane ghuri din bhor

kata bane chuṭāchuṭi bane khāi luṭāpuṭi
sei din kabe habe mor


O dear friend, in Your company I will experience great joy once again. In the early morning I will wander about the cowherd pastures and fields. Running and frolicking in the many forests of Vraja, I will roll on the ground in spiritual ecstasy. Oh when will that day be mine?

āji se subidhāne tomāra smaraṇa bhela
baro 
āśā ḍākilām tāi
āmi tomāra nitya-dāsa tāi kori eta āśa
tumi binā anya gati nāi

Today that remembrance of You came to me in a very nice way. Because I have a great longing I called to You. I am Your eternal servant and therefore I desire Your association so much. O Lord Kṛṣṇa, except for You there is no other means of success.

----------------------------------------------------