2018. április 28., szombat

Az Úr Nrsimhadeva Megjelenési Napja – 2018. április 29.Az Úr Nrsimhadeva Megjelenési Napja – 2018. április 29.


oṁ namo bhagavate narasiṁhāya namas tejas-tejase āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-daṁṣṭra karmāśayān randhaya randhaya tamo grasa grasa oṁ svāhā; abhayam abhayam ātmani bhūyiṣṭhā oṁ kṣraum.

Fordítás:

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom az Úr Nrsimhadevának, minden hatalom forrásának! Óh, Uram, kinek körmei és fogai olyanok, mint a villámcsapás, kegyesen pusztítsd el a gyümölcsöző tettekre irányuló démonikus vágyainkat ebben az anyagi világban! Kegyesen jelenj meg szívünkben, és űzd el tudatlanságunkat, hogy kegyedből megszabaduljunk a félelemtől a létért vívott harcunk során az anyagi világban!

Magyarázat:

A Śrīmad-Bhagavatamban  (4.22.39Sanat-kumára a következő szavakkal szól Prthu Maharajához:


kaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ 
grathitam udgrathayanti santaḥ
tadvan 
na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-
srotogaṇās 
tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

A bhakták, akik mindig az Úr lótuszlábujjainak szolgálatába merülnek, nagyon könnyen megoldják a gyümölcsöző cselekedetekre irányuló vágyak szorosra kötött csomóját. Ez nagyon nehéz dolog, ezért az abhakták, a jnánik és a yógik nem képesek erre, annak ellenére, hogy igyekeznek megállítani az érzékkielégítés hullámait. Próbálj ezért elmerülni Krsna, Vasudeva fia odaadó szolgálatában!”

Az anyagi világban minden élőlény nagyon vágyik arra, hogy a legteljesebb mértékben élvezze az anyagot. Ehhez a feltételekhez kötött léleknek egyik testet a másik után kell elfogadnia, és így a gyümölcsöző tettek utáni erős vágyai megmaradnak. A születés és halál ismétlődését nem lehet megállítani, ha valaki nem válik tökéletesen vágyak nélkülivé. Srila Rupa Goswami ezért a tiszta bhakti (odaadó szolgálatot) a következőképpen jellemzi:

anyābhilāṣitā-sunyam
jnana-karmādy-anavrtam
anukulyena kṛṣṇānu-
srilanam bhaktir uttama
[Madhya 19.167]


A Legfelsőbb Úrnak, Krsnának kedvezően kell transzcendentális szerető szolgálatot végeznünk, anélkül, hogy gyümölcsöző cselekedetekkel, vagy filozófiai spekulációval anyagi haszonra, vagy nyereségre vágynánk. Ezt nevezik tiszta odaadó szolgálatnak.”
Ha valaki nem mentes teljesen minden anyagi vágytól, amit a tudatlanság sűrű sötétsége okoz, akkor nem képes teljesen átadni magát az Úr odaadó szolgálatának. Mindig az Úr Nrsimhadevához kell tehát imádkoznunk, aki elpusztította Hiranyakasiput, az anyagi vágyak megtestesítőjét. Hiranya aranyat, kasipu pedig puha párnát vagy ágyat jelent. A materialisták mindig a test kényelmére törekszenek, és ehhez sok-sok aranyra van szükségük. Hiranyakasipu a materialista élet tökéletes képviselője volt, és rendkívül sokat zaklatta a nagy bhaktát, Prahlada Maraját, mindaddig, amíg az Úr Nrsimhadeva meg nem ölte. Azoknak a bhaktáknak, akik meg akarnak szabadulni az anyagi vágyaktól, nagy tisztelettel Nrsimhadevához kell imádkozniuk, ahogyan azt Prahlada Maharaja tette ebben a versben.
(Srimad-Bhagavatam 5.18.8.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése