2018. április 21., szombat

Mahesh Raja: A Monitor* NEM ad Diksát
A Monitor* NEM ad Diksát
Összeállította: Mahesh Raja, UK

(* Fordítói .Lábjegyzetben a monitor szó jelentése)


A monitor* nem ad diksát, hanem a Ritvik Képviselő tud adni első és második avatást Srila Prabhupada , az Acarya NEVÉBEN  az 1977. július 9-i Utasítás szerint.

Nemrég egy bhakta kérdéseket tett fel nekem – a párbeszéd másoknak is érdekes lehet.

(( Ez azt jelenti, hogy ameddig valaki kanistha adhikári, vagy kevesebb, nincs valódi égető szüksége, hogy diksát vegyen, mivel az csak egy formalitás? ))


Interjú Chandigarh, 1976. október 16.

Kérdező: Mi az eljárás a Mozgalomban? Ön avatja az összes tanítványodat, vagy más tanítványok is végzik azt?

Prabhupada: Nos, avatás, vagy nem avatás, az első dolog a tudás ...(szünet) a tudás. Az avatás formalitás. Mint ahogyan az iskolába is a tudásért mész, a felvétel csak formalitás. Az nem egy nagyon fontos dolog.

Megjegyzés:
A TUDÁS szükséges. Valaki lehet az iskolában felvételi nélkül, de kell, hogy legyen tudása. Srila Prabhupada azt akarta, hogy mindenki nyerjen felvételt az „iskolába”, azaz kapjon avatott, lelki nevet, azután fejlődjön a második avatás, a Brahman avatás fokozathoz. Csak mert az ISKCON-ban a helyzet a feje tetején van most, az nem jelenti, hogy nem fejlődünk formális szempontok nélkül.

Az előrelépés a tényleges Brahmanikus (sattva-guna) KÉPESÍTÉSEK ELSAJÁTÍTÁSÁRÓL szól, majd tovább fejlődve az anyagi kötődéstől való mentességig.

Brahmana (Kanistha)

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/mahesh-raja-brahmana-kanistha-adhikari_18.htmlA formalitás lényeges, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz fejlődni, ha a feltételek nem engedik meg ezt a formális avatást. Mivel TUDÁS nélkül egyáltalán nem lehetsz.

Srila Prabhupada 1922-ben találkozott Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatival, de 1933-ban vett avatást. Ez 11 év.

(( Vagy más szavakkal. Ha a legtöbbünk számára az avatás csak egy formalitás, és egy tiszta bhaktától a tudás vagy hallás fontosabb, akkor miért ragaszkodunk a ritvik utasításhoz? ))

Az iskolák fontosak, habár tanulhatsz otthon is és kaphatsz tudást. Srila Prabhupada a Ritvik Rendszert akarta, hogy mindenki tudjon előrehaladni, mint az iskolában. Ha van egy TELJES RENDSZER, a fejlődésed KÖNNYEBB, mint otthon. Az Iskolába való bejutás tényezője a TUDÁS.

(( Miért olyan fontos a ritvik utasítás, mivel a legtöbbünknek még nincs is képesítése, hogy valódi diksát vegyen? Az segít nekünk, elkerülni, hogy hamis gurutól vegyünk diksát, és hogy megcsaljanak minket, mint minden kanisthát? ))

A Ritvik Rendszer MINDKÉT felet segíti, hogy fejlődjön. A Tanítvány elfogadja Srila Prabhupadat Diksa gurunak és a Ritvik is segítve van, mert nem veszi a tanítványok bűnös cselekedeteit, mivel a tanítványok Srila Prabhupada tanítványai, és nem a Ritviké.

Ha a személy (pap) függetlenül cselekszik, guruként, és elfogad tanítványokat, akkor el kell szenvednie a bűnös visszahatások eredményét:

SB 6.7.35.Purport - Indra megsérti lelki tanítómesterét, Brhaspatit

Egy képzett brahmana feladata a a pathana, a pathana, yajana, yajana, dana és a pratigraha. A yajana, yajana szavak azt jelentik, hogy a brahmana az emberek papja lesz, hogy felemelje őket. AKI VÁLLALJA A LELKI TANÍÓMESTER SZEREPÉT, AZ SEMLEGESÍTI A YAJAMÁNAK, ANNAK AZ EMBERNEK A BŰNÖS VISSZAHATÁSAIT, AKINEK NEVÉBEN A YAJNÁT VÉGZI, EZÉRT A PAP VAGY A LELKI TANÍTÓMESTER KORÁBBAN VÉGREHAJTOTT JÁMBOR TETTEINEK EREDMÉNYEI CSÖKKENNEK. EZ AZ OKA, HOGY A MŰVELT BRAHMANÁK NEM FOGADJÁK EL A PAPI FELADATOT. Visvarupa azonban, aki rendkívül művelt brahmana volt, mégis a félistenek papja lett, mert mélységesen tisztelte őket.

(( Néhány bhakta azt mondja, hogy ők csak „monitor guruk”, és csak Srila Prabhupada nevében adnak diksát. Ők azt mondják, a „monitor gurunak” nem szükséges Uttama adhikárinak lennie; ők még mindig úgy érzik, hogy ők diksa guruk. Ők úgy mondják, hogy Agni, vagy a tűz veszi el a tanítvány karmáját avatáskor. És hogy ők csak avatás után veszik el a karmát, ha a tanítvány rosszul viselkedik. ))

A monitor* NEM ad Diksát. Egy iskolában a monitor* elfogadja a tanár NEVÉBEN a megbízást. A diákok nem a monitoré*. A tanáré a diákok.

A Diksa folyamatán keresztül EGY AVATÓ van. Nincs KÉT avató. A SZENT nevet a Ritvik a TISZTA BHAKTA Srila Prabhupada NEVÉBEN adja, mert a SZENT név KRSNA, a TISZTA BHAKTA tulajdona. Krsna nem a FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT lélek tulajdona. A feltételekhez kötött lélek NEM tudja Krsnát átadni. Ezért történik ez Srila Prabhupada NEVÉBEN.

Divya Jnana a Diksa, és csak EGEYETLEN AVATÓ van, a Maha-bhagavata, akinek a NEVÉBEN a Ritvik tudja adni az első és második avatás FORMALITÁSOKAT, Srila Prabhupada a tényleges AVATÓ NEVÉBEN.

Adi 1.35 A Lelki Tanítómesterek - Magyarázat

Ha valakiben a Krsna-tudatos tettek végzésének hatására szeretet ébred Krsna iránt, megismerheti a Legfelsőbb Abszolút Igazságot, de ha csupán észérvekkel akarja megérteni Istent, nem ér el sikert, és a tiszta odaadás ízét sem érezheti meg. A siker titka nem más, minthogy alázatosan kell hallgatnunk azokat, akik tökéletesen ismerik Isten tudományát, és hozzá kell látnunk a szolgálatnak ahhoz a formájához, amelyet a tanító előír. Azt a bhaktát, aki már vonzódik a Legfelsőbb Úr nevéhez, formájához, tulajdonságaihoz, stb. már meg lehet bízni egyéni hajlamának megfelelő odaadó szolgálattal. Neki nem kell vesztegetnie az idejét azzal, hogy logikai úton közelítse meg az Urat. A tapasztalt lelki tanítómester jól tudja, hogyan kösse le tanítványának energiáját az Úr transzcendentális szerető szolgálatában,s így saját beállítottságának megfelelő odaadó szolgálatot ad neki. EGY BHAKTÁNAK CSAK EGY AVATÓ LELKI TANÍTÓMESTERE LEHET, MERT A SZENTÍRÁSOK MINDENHOL TILTJÁK, HOGY EGYNÉL TÖBBET FOGADJON EL VALAKI. Azt azonban hogy hány oktató lelki tanítómestert lehet elfogadni, nem korlátozzák. Általában az a lelki tanítómester lesz később a tanítvány avató lelki tanítómestere, aki állandóan oktatta őt a lelki tudományra.


Krishna Book, 80. fejezet, Az Úr Krsna és Sudama Brahmana találkozása

Ha valaki egy megfelelő tanár irányításával elegendő tudásra tesz szert tanulóévei alatt, élete a jövőben sikeressé válik. Könnyedén átszelheti a tudatlanság óceánját, s többé nem kerülhet az illuzórikus energia hatása alá. Kedves barátom, mindenkinek az apját kellene tekintenie első tanítójának, mert az apa kegyéből kapjuk ezt a testet. A következő lelki tanítómesterünk az, aki a transzcendentális tudományba avat be bennünket, és akit ugyanúgy kell imádni, mint ahogyan Engem. Lelki tanítómester több is lehet. Az, aki a lelki témákról oktatja a tanítványt, a siksa-guru, aki pedig felavatja a tanítványt, a diksa-guru. Mindketten az Én képviselőim. Lehet több olyan lelki tanítómester, aki tanít, DE AVATÓ LELKI TANÍTÓMESTER CSUPÁN EGY VAN.


(( A sastra szerint mi a helyes megértés és mi a különbség a „monitor guru” és a ritvik acarya között? ))

Az 1977. július 9-i  Ritvik utasítás egy VILÁGOS irányelv, amit Srila Prabhupada akart.

Srila Prabhupada nem tett összehasonlítást a Ritvik Acarya és a Monitor* között. De a Monitor* nem a DIVYA jnana DIKSA adója. A Diksát EGYEDÜL MAHA-BHAGAVATA Srila Prabhupada adja. A Monitor* SIKSA guruként TUD cselekedni korlátozott tanítványokkal.


Könnyű utazás más bolygókra, 1. fejezet Antimateriális Világok:

13. Nem vállalhat korlátlan tanítványokat. Ez azt jelent, hogy az a jelölt, aki sikeresen követi a 12 elemet, maga is lelki tanítómesterré válhat, úgy ahogyan egy diák monitor* lesz az osztályban, a korlátozott tanítványaival.75-08-04. Levél: Madhudvisa:
A GBC-nek kellene az oktató guruknak lenni. **ÉN VAGYOK AZ AVATÓ GURU** és nektek kellene lenni az oktató gurunak, azt tanítani, amit én tanítok , és azt tenni, amit én teszek. Ez nem egy cím, hanem nektek ténylegesen erre a szintre kell jönnötök. Ez az, amit akarok.


ÉN VAGYOK ENNEK AZ INTÉZMÉNYNEK ÉS A MOZGALOM MINDEN TAGJÁNAK A LELKI TANÍTÓMESTERE, AKIK - FELTÉTELEZEM - **AZ ÉN TANÍTVÁNYAIM**. Ők követik a szabályokat és előírásokat, amelyeket kérem, hogy kövessenek, ÉS **ÉN FELAVATOM** ŐKET LELKILEG.”
(Srila Prabhupada Rádió interjú, 1968.3.12.)


Az Odaadás Nektárja 8. Az Elkerülendő Sértések
A szent név éneklése elleni sértések a következők: (3) Sértés ha valaki megtagadja a lelki tanítómester utasítását.


Madhya 24.330. Az Atmarama Vers Hatvanegy Magyarázata

MAHA-BHAGAVATA-srestho
brahmano vai gurur nrnam
sarvesam eva lokanam
asau pujyo yatha harih

maha-kula-prasuto ‘pi
sarva-yajnesu DIKSITAH
sahasra-sakhadhyayi ca
na guruh syad avaisnavah

(( A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén KELL állnia. A bhaktáknak három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából KELL elfogadni. Az elsőrendű bhakta az emberek minden fajtájának lelki tanítómestere. … Amikor valaki elérte a MAHA-BHAGAVATA legfelsőbb szintjét, gurunak kell tekinteni, és éppúgy kell imádni, mint Harit, az Istenség Személyiségét. Kizárólag az ilyen személy alkalmas arra, hogy betöltse a guru tisztségét.))

Megjegyzés: A DIKSITAH szó hivatkozik a Diksára és a DEFINÍCIÓ SZERINT KIZÁRÓLAG a Maha Bhagavata van egyedül megemlítve, AKI adja ezt.

Magyarázat:

A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén kell állnia.A bhaktáknak három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából kell elfogadni. Az elsőrendű bhakta az emberek minden fajtájának lelki tanítómestere. Azt mondják: gurur nrnam. A nrnam szó azt jelent: „minden emberi lényé”. A guru nincs egy bizonyos csoportra korlátozva. Rupa Goswami Upadeśāmṛta-jában az áll, hogy a guru goswami, aki uralkodik az elméje és az érzékei fölött. Az ilyen guru az egész világon fogadhat el tanítványokat. Pṛthivīṁ sa śiṣyāt. Ez mutatja meg, ki a guru.

Indiában sok állítólagos guru van, tetteik azonban egy bizonyos kerületre, vagy tartományra korlátozódnak. Még Indiát sem utazzák be, mégis jagad-gurunak, az egész világ gurujának kiáltják ki magukat. Nem szabad ilyen csaló gurukat elfogadni. Mindenki láthatja, hogy a hiteles lelki tanítómester szerte a világon avat tanítványokat. A guru képzett brahmana, ezért ismeri Brahmant és Parabrahmant. Így aztán életét Parabrahman szolgálatának szenteli. A hiteles lelki tanítómestert, aki az egész világon fogad el tanítványokat, tulajdonságainak köszönhetően világszerte imádják is. Lokānām asau pūjyo yathā hariḥ: a világ népe úgy imádja őt, ahogy az Istenség Legfőbb Személyiségét. Azért tartják ilyen tiszteletben, mert hűségesen követi a brahmanikus elveket, és tanítványainak ezeket az elveket tanítja. Az ilyen embert acaryanak nevezik, mert ismeri az odaadó szolgálat elveit, maga is ezeknek megfelelően viselkedik, s tanítványait arra tanítja, hogy kövessék a nyomdokait. Az ilyen guru acarya, vagy jagad guru.


LÁBJEGYZET:

A Monitor* az a legjobb diák, aki egy osztályban segíti a tanár munkáját, képviseli őt.

Prabhupāda: Az indiai iskolarendszerben a legjobb tanulót kinevezik. Hogyan hívják ezt angolul? A vezető diákot hívják, „minor” or...M -mel keződik
Tamāla Kṛṣṇa: Monitor
(Beszélgetések - 1969. augusztus 4., Los Angeles)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az eredeti írás angol nyelven:

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=41025#more-41025


Contact:

Mahesh Raja : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése