2018. május 3., csütörtök

Mindenekelőtt nem lesz sannyasi többéMindenekelőtt nem lesz sannyasi többé


A varnasrama intézményben a sannyasit, vagyis a lemondott élet rendjében élőt tekintik az összes többi csoport és rend vezetőjének, lelki tanítómesterének. A brahmana a másik három osztály, név szerint a ksatriyák, a vaisyák, és a südrák lelki tanítómestere, de a sannyasI még a brahmanáknak is felette áll, őket is tanítja. A sannyasI legfőbb tulajdonsága a félelemnélküliség (abhayam) kell, hogy legyen.

Az oka az alábbiakban rejlik: egyedül kell élnie, minden támogatás vagy segítség nélkül, s csupán az Istenség Legfelsőbb Személyiségének könyörületére kell támaszkodnia.
Ha felmerül benne a gondolat: „Ki fog védelmet nyújtani nekem, ha megválok környezetemtől és kapcsolataimtól?", akkor nem szabad, hogy a lemondott életrendbe lépjen.
Teljesen meg kell győződnie róla, hogy Krsna, az Istenség Legfelsőbb Személyisége a lokalizált aspektusában, vagyis Paramatmaként állandóan jelen van mindenki szívében, mindent lát, s mindig ismeri az élőlények szándékait. Legyen meggyőződve, hogy Krsna, Paramatmaként, mindig gondoskodik a meghódolt lélekről.
Így gondolkodjon: „Sohasem maradok egyedül, mert Krsna mindig velem tart, és megoltalmaz, még ha a legsűrűbb erdő mélyén is élek." Ezt a meggyőződést hívják abhayam-nak, vagyis félelemnélküliségnek, és elengedhetetlenül szükséges a lemondott életrendben élő számára.

A sannyasinak ezután arra kell ügyelnie, hogy megtisztítsa létét (sattvasamsuddhi). A lemondott életrendben sok szabályt és előírást kell betartani! Ezek közül a legfontosabb az, hogy a sannyasinak szigorúan tilos bármilyen jellegű közeli vagy intim kapcsolatot tartania egy növel. Az sincs engedélyezve, hogy félreeső helyen kettesben beszélgessenek. Az Úr Caitanya ideális sannyasI volt. Amikor PurI városában lakott, még azt sem engedte meg, hogy a női tanítványai közelről ajánlják fel tiszteletüket. Ezért mindig távolabbról borultak le Előtte. Ezek a szigorú szabályok nem a nőgyűlölet jelei, hanem a sannyasI élet velejárói, hogy a lemondott életrendbe lépett személynek ne legyen esélye a nőkkel való közeli kapcsolatra. A léttisztítás megkívánja, hogy az ember kövesse sajátságos életrendjének szabályait és előírásait.

A sannyasinak szigorúan tilos közeli kapcsolatban lennie nőkkel, és érzékkielégítést szolgáló javakat birtokolnia.

Az Úr Caitanya élete példaként szolgál arra, hogy milyen az ideális sannyasi. Őt az Istenség legliberálisabb avatárjának tartják, mert a legbűnösebb lelkeket is megszánja, ám ennek ellenére szigorúan betartotta a sannyasa élet összes szabályát, így a gyengébb nemmel való kapcsolat tilalmát is.
Annyira szigorú volt, hogy azonnal kizárta intim társasága köréből Choia Haridasát, mert az valamiképpen egyszer kéjesen pillantott egy nőre.

Az Úr Caitanya kijelentette: „Ha egy sannyasI (vagy bárki más, aki igyekszik kikerülni az anyagi természet karmaiból, hogy a lelki természetet elérve visszatérjen az őshazába, vissza az Istenséghez) vágyakozva, az érzékei kielégítésének reményében néz anyagi javakra, vagy nőkre, - még ha nem is élvezi azokat, csak ilyen hajlammal pillant rájuk-, akkor ez annyira elítélendő, hogy jobb, ha az illető öngyilkos lesz, még mielőtt valóra váltaná törvénytelen vágyait." Mindezek tehát a léttisztítás folyamatát segítik elő.

(Srila Prabhupada: Bhagavad-gita As It Is 16.1-3, original edition Macmillan 1972 – fordította: Dvarakesa Dasa 1981)

+++++++++++++++++++++++++++++


Ebből megérthetjük, hogy ebben a korban a sannyasa-asrama azért tilos, mert az emberek nem erősek. Sri Caitanya Mahaprabhu példát mutatott nekünk azzal, hogy huszonnégy éves korában sannyasi lett, de még Sarvabhauma Bhattacarya is azt tanácsolta Neki, hogy legyen rendkívül óvatos, mert fiatalon lépett a sannyasa rendbe. A prédikálás érdekében mi fiatal fiúknak adunk sannyasa avatást, de valóban azt tapasztaljuk, hogy nem alkalmasak erre.
(SB 8.2.30)

Srila Prabhupada: ...Ha a modern társadalomban beszélsz, akkor kinevetnek: „ Milyen értelmetlen, amit ez az ember... 'A szexuális élettel az ember kötötté válilk'” Ők nem értik ezt. Hare Krsna. Ezt szigorúan meg kell tiltani, nincs több sannyasi. És azok a szannyasik, akik leestek, megházasodnak, élnek, mint egy... nincs több ilyen „show”, csalás. Ez nagyon nevetséges. Van még egy igéret is, hogy „Mi nem fogunk ismét leesni”, ami szintén nem hihető el. Mi ennek a haszna?
(Srila Prabhupada Beszélgetések, 77/1/7)


És ez a fajta képmutatás, hogy – sannyasat vesznek és nőkkel keverednek. Ez nem megengedett. Ha te szeretnél egy asszonyt, akkor házasodj meg, élj tiszteletteljesen. Nincs kifogásunk. De ezt a képmutatást meg kell állítanunk. Olyan sokan estek le. Mindenekelőtt nem lesz sannyasi többé. Rossz tapasztalatom van. És legalább nem hozunk létre új sannyasikat. És azok, akik leestek, házasodjanak meg és éljenek tiszteletteljes úriemberként. Nincs kifogásom. […] Legyen feleséged és élj úriemberként. Hasonlóképpen a nők. Élj a férjeddel kényelmesen, gyerekekkel. Mi a baj ezzel? Nekünk olyan sok házfenntartó bhaktánk van. […] De mi ez az ostobaság, hogy sannyasat veszel és kapcsolatot létesítesz.. Ezt teljesen meg kell állítani.”
(Srila Prabhupada Beszélgetések, 77/1/7)

(Részlet Krishnakant P. írásaiból)

+++++++++++++++++++++++++

Mahesh Raja P.:

Sannyasa Asrama 5 parts (angolul) :

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése