2018. április 21., szombat

Mahesh Raja: A Monitor* NEM ad Diksát
A Monitor* NEM ad Diksát
Összeállította: Mahesh Raja, UK

(* Fordítói .Lábjegyzetben a monitor szó jelentése)


A monitor* nem ad diksát, hanem a Ritvik Képviselő tud adni első és második avatást Srila Prabhupada , az Acarya NEVÉBEN  az 1977. július 9-i Utasítás szerint.

Nemrég egy bhakta kérdéseket tett fel nekem – a párbeszéd másoknak is érdekes lehet.

(( Ez azt jelenti, hogy ameddig valaki kanistha adhikári, vagy kevesebb, nincs valódi égető szüksége, hogy diksát vegyen, mivel az csak egy formalitás? ))


Interjú Chandigarh, 1976. október 16.

Kérdező: Mi az eljárás a Mozgalomban? Ön avatja az összes tanítványodat, vagy más tanítványok is végzik azt?

Prabhupada: Nos, avatás, vagy nem avatás, az első dolog a tudás ...(szünet) a tudás. Az avatás formalitás. Mint ahogyan az iskolába is a tudásért mész, a felvétel csak formalitás. Az nem egy nagyon fontos dolog.

Megjegyzés:
A TUDÁS szükséges. Valaki lehet az iskolában felvételi nélkül, de kell, hogy legyen tudása. Srila Prabhupada azt akarta, hogy mindenki nyerjen felvételt az „iskolába”, azaz kapjon avatott, lelki nevet, azután fejlődjön a második avatás, a Brahman avatás fokozathoz. Csak mert az ISKCON-ban a helyzet a feje tetején van most, az nem jelenti, hogy nem fejlődünk formális szempontok nélkül.

Az előrelépés a tényleges Brahmanikus (sattva-guna) KÉPESÍTÉSEK ELSAJÁTÍTÁSÁRÓL szól, majd tovább fejlődve az anyagi kötődéstől való mentességig.

Brahmana (Kanistha)

https://ritvikorder.blogspot.hu/2017/06/mahesh-raja-brahmana-kanistha-adhikari_18.htmlA formalitás lényeges, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz fejlődni, ha a feltételek nem engedik meg ezt a formális avatást. Mivel TUDÁS nélkül egyáltalán nem lehetsz.

Srila Prabhupada 1922-ben találkozott Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatival, de 1933-ban vett avatást. Ez 11 év.

(( Vagy más szavakkal. Ha a legtöbbünk számára az avatás csak egy formalitás, és egy tiszta bhaktától a tudás vagy hallás fontosabb, akkor miért ragaszkodunk a ritvik utasításhoz? ))

Az iskolák fontosak, habár tanulhatsz otthon is és kaphatsz tudást. Srila Prabhupada a Ritvik Rendszert akarta, hogy mindenki tudjon előrehaladni, mint az iskolában. Ha van egy TELJES RENDSZER, a fejlődésed KÖNNYEBB, mint otthon. Az Iskolába való bejutás tényezője a TUDÁS.

(( Miért olyan fontos a ritvik utasítás, mivel a legtöbbünknek még nincs is képesítése, hogy valódi diksát vegyen? Az segít nekünk, elkerülni, hogy hamis gurutól vegyünk diksát, és hogy megcsaljanak minket, mint minden kanisthát? ))

A Ritvik Rendszer MINDKÉT felet segíti, hogy fejlődjön. A Tanítvány elfogadja Srila Prabhupadat Diksa gurunak és a Ritvik is segítve van, mert nem veszi a tanítványok bűnös cselekedeteit, mivel a tanítványok Srila Prabhupada tanítványai, és nem a Ritviké.

Ha a személy (pap) függetlenül cselekszik, guruként, és elfogad tanítványokat, akkor el kell szenvednie a bűnös visszahatások eredményét:

SB 6.7.35.Purport - Indra megsérti lelki tanítómesterét, Brhaspatit

Egy képzett brahmana feladata a a pathana, a pathana, yajana, yajana, dana és a pratigraha. A yajana, yajana szavak azt jelentik, hogy a brahmana az emberek papja lesz, hogy felemelje őket. AKI VÁLLALJA A LELKI TANÍÓMESTER SZEREPÉT, AZ SEMLEGESÍTI A YAJAMÁNAK, ANNAK AZ EMBERNEK A BŰNÖS VISSZAHATÁSAIT, AKINEK NEVÉBEN A YAJNÁT VÉGZI, EZÉRT A PAP VAGY A LELKI TANÍTÓMESTER KORÁBBAN VÉGREHAJTOTT JÁMBOR TETTEINEK EREDMÉNYEI CSÖKKENNEK. EZ AZ OKA, HOGY A MŰVELT BRAHMANÁK NEM FOAGDJÁK EL A PAPI FELADATOT. Visvarupa azonban, aki rendkívül művelt brahmana volt, mégis a félistenek papja lett, mert mélységesen tisztelte őket.

(( Néhány bhakta azt mondja, hogy ők csak „monitor guruk”, és csak Srila Prabhupada nevében adnak diksát. Ők azt mondják, a „monitor gurunak” nem szükséges Uttama adhikárinak lennie; ők még mindig úgy érzik, hogy ők diksa guruk. Ők úgy mondják, hogy Agni, vagy a tűz veszi el a tanítvány karmáját avatáskor. És hogy ők csak avatás után veszik el a karmát, ha a tanítvány rosszul viselkedik. ))

A monitor* NEM ad Diksát. Egy iskolában a monitor* elfogadja a tanár NEVÉBEN a megbízást. A diákok nem a monitoré*. A tanáré a diákok.

A Diksa folyamatán keresztül EGY AVATÓ van. Nincs KÉT avató. A SZENT nevet a Ritvik a TISZTA BHAKTA Srila Prabhupada NEVÉBEN adja, mert a SZENT név KRSNA, a TISZTA BHAKTA tulajdona. Krsna nem a FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT lélek tulajdona. A feltételekhez kötött lélek NEM tudja Krsnát átadni. Ezért történik ez Srila Prabhupada NEVÉBEN.

Divya Jnana a Diksa, és csak EGEYETLEN AVATÓ van, a Maha-bhagavata, akinek a NEVÉBEN a Ritvik tudja adni az első és második avatás FORMALITÁSOKAT, Srila Prabhupada a tényleges AVATÓ NEVÉBEN.

Adi 1.35 A Lelki Tanítómesterek - Magyarázat

Ha valakiben a Krsna-tudatos tettek végzésének hatására szeretet ébred Krsna iránt, megismerheti a Legfelsőbb Abszolút Igazságot, de ha csupán észérvekkel akarja megérteni Istent, nem ér el sikert, és a tiszta odaadás ízét sem érezheti meg. A siker titka nem más, minthogy alázatosan kell hallgatnunk azokat, akik tökéletesen ismerik Isten tudományát, és hozzá kell látnunk a szolgálatnak ahhoz a formájához, amelyet a tanító előír. Azt a bhaktát, aki már vonzódik a Legfelsőbb Úr nevéhez, formájához, tulajdonságaihoz, stb. már meg lehet bízni egyéni hajlamának megfelelő odaadó szolgálattal. Neki nem kell vesztegetnie az idejét azzal, hogy logikai úton közelítse meg az Urat. A tapasztalt lelki tanítómester jól tudja, hogyan kösse le tanítványának energiáját az Úr transzcendentális szerető szolgálatában,s így saját beállítottságának megfelelő odaadó szolgálatot ad neki. EGY BHAKTÁNAK CSAK EGY AVATÓ LELKI TANÍTÓMESTERE LEHET, MERT A SZENTÍRÁSOK MINDENHOL TILTJÁK, HOGY EGYNÉL TÖBBET FOGADJON EL VALAKI. Azt azonban hogy hány oktató lelki tanítómestert lehet elfogadni, nem korlátozzák. Általában az a lelki tanítómester lesz később a tanítvány avató lelki tanítómestere, aki állandóan oktatta őt a lelki tudományra.


Krishna Book, 80. fejezet, Az Úr Krsna és Sudama Brahmana találkozása

Ha valaki egy megfelelő tanár irányításával elegendő tudásra tesz szert tanulóévei alatt, élete a jövőben sikeressé válik. Könnyedén átszelheti a tudatlanság óceánját, s többé nem kerülhet az illuzórikus energia hatása alá. Kedves barátom, mindenkinek az apját kellene tekintenie első tanítójának, mert az apa kegyéből kapjuk ezt a testet. A következő lelki tanítómesterünk az, aki a transzcendentális tudományba avat be bennünket, és akit ugyanúgy kell imádni, mint ahogyan Engem. Lelki tanítómester több is lehet. Az, aki a lelki témákról oktatja a tanítványt, a siksa-guru, aki pedig felavatja a tanítványt, a diksa-guru. Mindketten az Én képviselőim. Lehet több olyan lelki tanítómester, aki tanít, DE AVATÓ LELKI TANÍTÓMESTER CSUPÁN EGY VAN.


(( A sastra szerint mi a helyes megértés és mi a különbség a „monitor guru” és a ritvik acarya között? ))

Az 1977. július 9-i  Ritvik utasítás egy VILÁGOS irányelv, amit Srila Prabhupada akart.

Srila Prabhupada nem tett összehasonlítást a Ritvik Acarya és a Monitor* között. De a Monitor* nem a DIVYA jnana DIKSA adója. A Diksát EGYEDÜL MAHA-BHAGAVATA Srila Prabhupada adja. A Monitor* SIKSA guruként TUD cselekedni korlátozott tanítványokkal.


Könnyű utazás más bolygókra, 1. fejezet Antimateriális Világok:

13. Nem vállalhat korlátlan tanítványokat. Ez azt jelent, hogy az a jelölt, aki sikeresen követi a 12 elemet, maga is lelki tanítómesterré válhat, úgy ahogyan egy diák monitor* lesz az osztályban, a korlátozott tanítványaival.75-08-04. Levél: Madhudvisa:
A GBC-nek kellene az oktató guruknak lenni. **ÉN VAGYOK AZ AVATÓ GURU** és nektek kellene lenni az oktató gurunak, azt tanítani, amit én tanítok , és azt tenni, amit én teszek. Ez nem egy cím, hanem nektek ténylegesen erre a szintre kell jönnötök. Ez az, amit akarok.


ÉN VAGYOK ENNEK AZ INTÉZMÉNYNEK ÉS A MOZGALOM MINDEN TAGJÁNAK A LELKI TANÍTÓMESTERE, AKIK - FELTÉTELEZEM - **AZ ÉN TANÍTVÁNYAIM**. Ők követik a szabályokat és előírásokat, amelyeket kérem, hogy kövessenek, ÉS **ÉN FELAVATOM** ŐKET LELKILEG.”
(Srila Prabhupada Rádió interjú, 1968.3.12.)


Az Odaadás Nektárja 8. Az Elkerülendő Sértések
A szent név éneklése elleni sértések a következők: (3) Sértés ha valaki megtagadja a lelki tanítómester utasítását.


Madhya 24.330. Az Atmarama Vers Hatvanegy Magyarázata

MAHA-BHAGAVATA-srestho
brahmano vai gurur nrnam
sarvesam eva lokanam
asau pujyo yatha harih

maha-kula-prasuto ‘pi
sarva-yajnesu DIKSITAH
sahasra-sakhadhyayi ca
na guruh syad avaisnavah

(( A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén KELL állnia. A bhaktáknak három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából KELL elfogadni. Az elsőrendű bhakta az emberek minden fajtájának lelki tanítómestere. … Amikor valaki elérte a MAHA-BHAGAVATA legfelsőbb szintjét, gurunak kell tekinteni, és éppúgy kell imádni, mint Harit, az Istenség Személyiségét. Kizárólag az ilyen személy alkalmas arra, hogy betöltse a guru tisztségét.))

Megjegyzés: A DIKSITAH szó hivatkozik a Diksára és a DEFINÍCIÓ SZERINT KIZÁRÓLAG a Maha Bhagavata van egyedül megemlítve, AKI adja ezt.

Magyarázat:

A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén kell állnia.A bhaktáknak három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából kell elfogadni. Az elsőrendű bhakta az emberek minden fajtájának lelki tanítómestere. Azt mondják: gurur nrnam. A nrnam szó azt jelent: „minden emberi lényé”. A guru nincs egy bizonyos csoportra korlátozva. Rupa Goswami Upadeśāmṛta-jában az áll, hogy a guru goswami, aki uralkodik az elméje és az érzékei fölött. Az ilyen guru az egész világon fogadhat el tanítványokat. Pṛthivīṁ sa śiṣyāt. Ez mutatja meg, ki a guru.

Indiában sok állítólagos guru van, tetteik azonban egy bizonyos kerületre, vagy tartományra korlátozódnak. Még Indiát sem utazzák be, mégis jagad-gurunak, az egész világ gurujának kiáltják ki magukat. Nem szabad ilyen csaló gurukat elfogadni. Mindenki láthatja, hogy a hiteles lelki tanítómester szerte a világon avat tanítványokat. A guru képzett brahmana, ezért ismeri Brahmant és Parabrahmant. Így aztán életét Parabrahman szolgálatának szenteli. A hiteles lelki tanítómestert, aki az egész világon fogad el tanítványokat, tulajdonságainak köszönhetően világszerte imádják is. Lokānām asau pūjyo yathā hariḥ: a világ népe úgy imádja őt, ahogy az Istenség Legfőbb Személyiségét. Azért tartják ilyen tiszteletben, mert hűségesen követi a brahmanikus elveket, és tanítványainak ezeket az elveket tanítja. Az ilyen embert acaryanak nevezik, mert ismeri az odaadó szolgálat elveit, maga is ezeknek megfelelően viselkedik, s tanítványait arra tanítja, hogy kövessék a nyomdokait. Az ilyen guru acarya, vagy jagad guru.


LÁBJEGYZET:

A Monitor* az a legjobb diák, aki egy osztályban segíti a tanár munkáját, képviseli őt.

Prabhupāda: Az indiai iskolarendszerben a legjobb tanulót kinevezik. Hogyan hívják ezt angolul? A vezető diákot hívják, „minor” or...M -mel keződik
Tamāla Kṛṣṇa: Monitor
(Beszélgetések - 1969. augusztus 4., Los Angeles)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az eredeti írás angol nyelven:

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=41025#more-41025


Contact:

Mahesh Raja : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk

Mahesh Raja: Monitor does NOT give Diksa


http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=41025#more-41025


Monitor does NOT give Diksa
Compiled by: Mahesh Raja, UK

Monitor does NOT give Diksa BUT  Ritvik Representative can give 1st and 2nd Initiations ON BEHALF of Srila Prabhupada, the Acarya as per July 9th 1977 Order

I was asked some questions by a devotee recently – the exchange will be of interest to others:

((Does it mean that as long as one is kanistha adhikari or less, there is no real pressing need to take diksa since it is only a formality?))

Press Interview, October 16, 1976, Chandigarh

Interviewer: What is the procedure of the movement? Do you initiate yourself all the disciples or do your other disciples also do that?

Prabhupada: Well, initiation or no initiation, first thing is knowledge. (break) …knowledge. Initiation is formality. Just like you go to a school for knowledge, and admission is formality. That is not very important thing.

Note: KNOWLEDGE is the pressing need. One can do without admission in a school but he has to have knowledge. Srila Prabhupada wanted everyone to get admission in the “school” i.e. get initiated, spiritual name then progress to 2nd initiation stage Brahman initiation. Just because the situation now in ISKCON is topsy-turvy does not mean that we are not making progress without the formality aspect.

The way forward is about ACQUIRING the actual Brahminical (sattva guna) QUALIFICATIONS then progressing onwards to freeing from material bondage.

Brahmana (Kanistha)


Formality is essential but it does not mean that you will not make progress if the conditions do not allow this formality Initiation. Whereas KNOWLEDGE you cannot do without – at all!

Srila Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati in 1922 but took initiation in 1933. That is 11 years.

((Or in other words if initiation is just a formality for most of us and knowledge or hearing from the pure devotee is more important why insist on the ritvik order?))

Schools are important although you can study at home and have knowledge. Srila Prabhupada wanted the Ritvik System so that everyone can make progress like in a school. If there is a WHOLE SET-UP your progress is EASIER than at home. The factor for going to get admission in school is KNOWLEDGE.

((Why is the ritvik order so important since most of us are not even qualified to take real diksa? Is it to help us avoid taking diksa from false guru and get cheated as all kanisthas do?))

The Ritvik System helps BOTH parties make progress. The Disciples accept Srila Prabhupada as Diksa guru and the Ritvik is helped because he does not take have to take the sinful reactions of the disciples because the disciples are Srila Prabhupada’s, NOT the Ritvik’s.

If the person acts guru (priest) independently and accepts disciples then he has to suffer the resultant SINFUL reactions:

Srimad-Bhagavatam 6.7.35 Purport, Indra Offends His Spiritual Master, Brhaspati.
The professions of a qualified brahmana are pathana, pathana, yajana, yajana, dana and pratigraha. The words yajana and yajana mean that a brahmana becomes the priest of the populace for the sake of their elevation. ONE WHO ACCEPTS THE POST OF SPIRITUAL MASTER NEUTRALIZES THE SINFUL REACTIONS OF THE YAJAMANA, THE ONE ON WHOSE BEHALF HE PERFORMS YAJNA. THUS THE RESULTS OF THE PIOUS ACTS PREVIOUSLY PERFORMED BY THE PRIEST OR SPIRITUAL MASTER ARE DIMINISHED. THEREFORE PRIESTHOOD IS NOT ACCEPTED BY LEARNED BRAHMANAS. Nevertheless, the greatly learned brahmana Visvarupa became the priest of the demigods because of his profound respect for them.

((Some devotees say they are just monitor gurus and giving diksa on behalf of Srila Prabhupada. They say no need to be Uttama to be monitor guru; still they feel they are diksa guru. They say that Agni or the fire takes the karma of disciple at initiation and they only take the karmaafter initiation if the disciple misbehaves.))

The monitor does NOT give Diksa. In a school the monitor accepts the charge ON BEHALF of the teacher. It is not the monitor’s students. The students are the teacher’s.

The INITIATOR throughout the process of Diksa is ONE. There are no TWO initiators. The HOLY name is given by the Ritvik ON BEHALF of PURE DEVOTEE Srila Prabhupada because the HOLY name KRSNA is property of PURE DEVOTEE. Krsna is not a property of CONDITIONED soul. Conditioned soul can NOT give Krsna. This is WHY ON BEHALF of Srila Prabhupada.

Divya Jnana is DIKSA and there is ONLY ONE INITIATOR the Maha Bhagavata on whose BEHALF the Ritvik can give 1st and 2nd initiation FORMALITIES on BEHALF of Srila Prabhupada the actual INITIATOR.

Adi 1.35 The Spiritual Masters

If one develops love for Krsna by Krsna conscious activities, one can know the Supreme Absolute Truth, but he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get a taste for unalloyed devotion. The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by the preceptor. A devotee already attracted by the name, form, qualities, etc., of the Supreme Lord may be directed to his specific manner of devotional service; he need not waste time in approaching the Lord through logic. The expert spiritual master knows well how to engage his disciple’s energy in the transcendental loving service of the Lord, and thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his special tendency. A DEVOTEE MUST HAVE ONLY ONE INITIATING SPIRITUAL MASTER BECAUSE IN THE SCRIPTURES ACCEPTANCE OF MORE THAN ONE IS ALWAYS FORBIDDEN. There is no limit, however, to the number of instructing spiritual masters one may accept. Generally a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiating spiritual master later on.

Krishna Book, Ch 80, The Meeting of Lord Krsna with Sudama Brahmana

If a man is sufficiently educated in student life under the guidance of a proper teacher, then his life becomes successful in the future. He can very easily cross over the ocean of nescience, and he is not subjected to the influence of illusory energy. My dear friend, everyone should consider his father to be his first teacher because by the mercy of one’s father one gets this body. The father is therefore the natural spiritual master. Our next spiritual master is he who initiates us into transcendental knowledge, and he is to be worshiped as much as I am. The spiritual master may be more than one. The spiritual master who instructs the disciples about spiritual matters is called siksa-guru, and the spiritual master who initiates the disciple is called diksa-guru. Both of them are My representatives. There may be many spiritual masters who instruct, BUT THE INITIATOR SPIRITUAL MASTER IS ONE.

((According to sastra what is the correct understanding and what is the difference between a monitor guru and ritvik acarya?))

Ritvik July 9th 1977 is a CLEAR directive of what Srila Prabhupada wanted.

Srila Prabhupada has made no comparison on Ritvik Acarya and Monitor. But monitor is NOT the giver of DIVYA jnana DIKSA. Diksa is ONLY given by MAHA-BHAGAVATA Srila Prabhupada. Monitor CAN act as SIKSA guru with limited disciples.

Easy Journey to Other Planets,  Chap 1, Antimaterial Worlds

    13.He must not take on unlimited disciples. This means that a candidate who has successfully followed the first twelve items can also become a spiritual master himself, just as a student becomes a monitor in class with a limited number of disciples.
Letter: Madhudvisa, August 4, 1975

The GBC should all be the instructor gurus. **I am in the initiator guru**, and you should be the instructor guru by teaching what I am teaching and doing what I am doing. This is not a title, but you must actually come to this platform. This I want.

I am the Spiritual Master of this institution, and all the members of the Society, they’re supposed to be **my disciples**. They follow the rules and regulations which I ask them to follow, and they are **initiated by me** spiritually.”

(Srila Prabhupada Radio Interview, 12/3/1968)

Nectar of Devotion, Chap 8, Offenses to Be Avoided

The offenses against the chanting of the holy name are as follows: (3) To disobey the orders of the spiritual master.

Madhya 24.330 The Sixty-One Explanations of the Atmarama Verse
mahā-bhāgavata-śreṣṭho
brāhmaṇo vai gurur nṛṇām
sarveṣām eva lokānām
asau pūjyo yathā hariḥ


mahā-kula-prasūto ‘pi
sarva-yajñeṣu 
dīkṣitaḥ
sahasra-śākhādhyāyī ca
na guruḥ syād avaiṣṇavaḥ

((The guru MUST be situated on the topmost platform of devotional service. There are three classes of devotees, and the guru MUST be accepted from the topmost class. The first-class devotee is the spiritual master for all kinds of people. ….When one has attained the topmost position of MAHA-BHAGAVATA, he is to be accepted as a guru and worshiped exactly like Hari, the Personality of Godhead. Only such a person is eligible to occupy the post of a guru.))

Note: The word DIKSITAH refers to Diksa and ONLY Maha Bhagavata is the one mentioned WHO give this BY DEFINITION.

PURPORT
The 
guru must be situated on the topmost platform of devotional service. There are three classes of devotees, and the guru must be accepted from the topmost class. The first-class devotee is the spiritual master for all kinds of people. It is said: gurur nṛṇām. The word nṛṇām means “of all human beings.” The guru is not limited to a particular group. It is stated in the Upadeśāmṛta of Rūpa Gosvāmī that a guru is a gosvāmī, a controller of the senses and the mind. Such a guru can accept disciples from all over the world. Pṛthivīṁ sa śiṣyāt. This is the test of the guru.

In India there are many so-called gurus, and they are limited to a certain district or a province. They do not even travel about India, yet they declare themselves to be jagad-guru, gurus of the whole world. Such cheating gurus should not be accepted. Anyone can see how the bona fide spiritual master accepts disciples from all over the world. The guru is a qualified brāhmaṇa; therefore he knows Brahman and Parabrahman. He thus devotes his life for the service of Parabrahman. The bona fide spiritual master who accepts disciples from all over the world is also worshiped all over the world because of his qualities. Lokānām asau pūjyo yathā hariḥ: the people of the world worship him just as they worship the Supreme Personality of Godhead. All these honors are offered to him because he strictly follows the brahminical principles and teaches these principles to his disciples. Such a person is called an ācārya because he knows the principles of devotional service, he behaves in that way himself, and he teaches his disciples to follow in his footsteps. Thus he is an ācārya or jagad-guru.- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - -

Contact:


Mahesh Raja : mahesh_agtsp@yahoo.co.uk2018. április 17., kedd

Sugar - white or brown?

Srila Prabhupada recommended diet for good health: 
https://ritvikorder.blogspot.hu/2018/04/srila-prabhupada-recommended-diet-for.html

We can hear that some sugar refineries use "bone char," technically, charred animal bones as part of the filtration process to get refined sugar -  white and brown sugar.
So the question is now what should we use to dessert of bhoga for feasts?

Mahesh Raja: 
67-10-17.  Srila Prabhupada's letter to Pradyumna:
      Use brown or unrefined sugar if you can find it. 

So if we get wise to this fact, we should find the pure  ingredients.


Cukor - fehér vagy barna?
Srila Prabhupada a jó egészségért étrendet ajánlott :

Hallhatjuk, hogy néhány cukorgyártó „csontszenet” használ, technikailag elszenesített állati csontokat a szűrési folyamat részeként, hogy finomított cukrot kapjanak – fehér és barna cukrot.
Így felmerül a kérdés, mit kellene használnunk a bhoga édességhez ünnepekre?

Mahesh Raja:
67-10-17. Srila Prabhupada levele Pradyumnának:
          Használj barna vagy finomítatlan cukrot, ha találsz olyat.


Tehát, ha felismerjük ezt helyzetet, akkor tiszta alapanyagokat kellene találnunk.

2018. április 16., hétfő

Actually, we are servantActually, we are servant, but in the conditioned state, every one of us posing as the master. The sooner we forget that we are not master, we are servant; and if even though we are not inclined to serve Krishna, we have to become the servant of our senses. So the sooner we realize this fact, that our constitutional position is servant, that means we are liberated. Liberation means to be situated in one's original position. Just like a man suffering from fever, so relief from fever means to be situated in normal condition. So service is our normal condition, but this service being misplaced, we are not happy but as soon as the service is placed to the right person, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, everything becomes happy and successful.

(Letter to: Daniel—Montreal 22 August, 1968)